Cherry Wedding

• Địa chỉ: Lotus Garden - 36 Trịnh Đình Thảo , P. Hòa Thạnh , Q.Tân Phú

• Số điện thoại: 01669878799

• Email: cherrywedding01@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://cherrywedding.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/CherryFlowersWedding